قصه گویی

کارگاه آموزش قصه خوانی و قصه گویی

دومین کارگاه «آموزش قصه خوانی و قصه گویی» توسط موسسه فرهنگی و هنری افسان‌سرا برگزار می‌شود. در این دوره به شیوه های استفاده از متون کهن در قصه گویی، خلاقیت در روایت افسانه‌های ایرانی و تکنیک‌های قصه‌گویی پرداخت می‌شود. اساتید این گروه خانم دکتر زهرا معینی و خانم دکتر ارنواز فیروزیان می‌باشند. این کارگاه در سه شنبه ۳ اسفند اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه آموزش قصه خوانی و قصه گویی[…]