برنامه‌های تابستان افسان سرا

برنامه‌های تابستانی اَفسان‌سَرا از شنبه ۱۶ تیرماه آغاز می‌گردد و برنامه هفتگی آن به شرح زیر می‌باشد.  روز هفته نام دوره محل تشکیل هزینه دوره تعداد جلسات ساعات شنبه آموزش شیوه‌های نویسندگی و قصه‌گویی بر مبنای کتاب هزار و یک شب موزه عصارخانه، میدان نقش جهان 70 هزار تومان پنج جلسه 16:00 الی 17:30 جهان افسانه اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه‌های تابستان افسان سرا[…]

هزار و یک شب

خر ابله – داستانی از  هزار و یک شب

خر ابله خر ابله داستانی شیرین از عیاران هزار و یک شب ابلهی می رفت و افسار خری را گرفته و او را همی برد. دو مرد از عیاران او را بدیدند. یكی از ایشان گفت: «من این خر را از این مرد بگیرم» آن یكی گفت: «چگونه می گیری؟» گفت: «با من بیا تا گرفتن اطلاعت بیشتر دربارهخر ابله – داستانی از  هزار و یک شب[…]

هزار و یک شب

تحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا

بخشی از داستان عزیز و عزیزه «عزیز» حدیث دلدادگی خود را از آن جا باز می‌گوید كه قرار است در ظهر آدینه ای وی را به «عزیزه» نامی ـ كه دختر عموی اوست ـ كابین كنند . پدر اسباب عقد همه فراهم آورده و به جز نوشتن عقد نامه چیزی نمانده. قضا را داماد پس از اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا[…]

هفت برداشت از «تن» در هزار و یک شب

جلال ستاری در بخشی از کتاب ارزشمند افسون شهرزاد چنین می نویسد: «جسم و صورت در جهان هزار و یک شب فاقد ارزش و اعتبار است، آنچه ماندنی است گوهر جان است. فضیلت شگرف شخصیت و سرشت آدمی این است که در هر استحاله و دگرگونی و مسخ و حادثه ای دست نخورده می ماند. اطلاعت بیشتر دربارههفت برداشت از «تن» در هزار و یک شب[…]

شیشه عمر دیو

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. پیرزنی بود که هفت تا دختر رسیده ی قد و نیم قد داشت، هفتمی که از همه خوشگلتر بود اسمش نمکی بود. این ها کنار شهر، توی خانه ای نزدگی می کردند که هفت تا در داشت. هر شب نوبت یکی از این دخترها بود که وقتی اطلاعت بیشتر دربارهشیشه عمر دیو[…]

آغاز ثبت نام برنامه های تابستان 1396

آغاز ثبت نام برنامه های تابستان در مرکز مطالعات افسانه های ایرانی. فرصت ثبت نام تا نیمه خرداد دوره های مخصوص کودکان آشنائی با قصه‌های شاهنامه نوشتن خلاق قصه‌خوانی دوره‌های مخصوص نوجوانان کارگاه داستان‌نویسی آموزش مهارت‌های قصه‌گویی دوره‌های مخصوص بزرگسالان آشنایی با قصه‌های ایرانی هزار و یک شب شاهنامه‌خوانی آموزش مهارت‌های قصه‌گویی پخش فیلم و برگزاری اطلاعت بیشتر دربارهآغاز ثبت نام برنامه های تابستان 1396[…]

نشست تخصصی «از هزار و يك شب تا هزار و يك روز»

نشست تخصصي”از هزار و يك شب تا هزار و يك روز” با حضور «الريش مارزلف» و «فرشيد مثقالي» دوشنبه 11 ارديبهشت ساعت 16 كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان @afsansara

بچه‌های هزار و یک شب: هزار و یک شب و داستان های جهان

افسان‌سرا برگزار می‌کند: «در زیر درختان انگلیسی من به آن هزارتوی گمشده می اندیشیدم، آن را دست نخورده و کامل در تارک مرموز کوهی مجسم ساختم… من به گسترش پرپیچ و خم هزارپیچی می اندیشیدم که گذشته و آینده را در برمی گرفت و به نحوی ستارگان را هم شامل می شد. انسان چنین احساس اطلاعت بیشتر دربارهبچه‌های هزار و یک شب: هزار و یک شب و داستان های جهان[…]

هزار و یک شب

آغاز دو دوره جدید هزار و یک شب

آغاز دو دوره جدید هزار و یک شب از هفته اول اردیبهشت نام نامی اش شهرزاد است. خواهری دارد دين آزاد. دختران وزيرند گويا. پادشاه بدخيال را که هر شب باکره ای تزويج می کند و صبح می کشد چاره می جويند. اين شهرزاد به تدبير خود همسر وی می شود يک شبه. اما به ياری اطلاعت بیشتر دربارهآغاز دو دوره جدید هزار و یک شب[…]