پسران ننه سرما به روایت خانم سیمین مشکوتی

چله بزرگ از شب یلدا شروع می شود تا دهم بهمن ادامه پیدا می کند. پس از آن سر و کله دو برادر شیطون به نام های اهمن و بهمن پیدا می شود که هر کدام ده روز طوفانی و سرد را به پا می کنند و سرما را به اوج خود می رسانند و اطلاعت بیشتر دربارهپسران ننه سرما به روایت خانم سیمین مشکوتی[…]