تحلیل داستان توبه نصوح

دوشنبه ۱۸ بهمن در افسان‌سرا «تحلیل داستان توبه نصوح مثنوی» و تقسیر غزل توبه از «غزلیات شمس» انجام می‌گردد. تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم بشکست جام توبه چو شراب عشق خوردم به جمال بی‌نظیرت به شراب شیرگیرت که به گرد عهد و توبه نروم دگر نگردم به لب شکرفشانت به ضمیر غیب اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل داستان توبه نصوح[…]

زمستان در افسان‌سرا

افتتاحیه و معرفی برنامه های زمستان انجمن ادبی افسان سرا زمان یکشنبه دوازدهم دی ماه ساعت ۱۸-۱۶. حضور در مراسم افتتاحیه و معرفی برای علاقمندان آزاد و رایگان است. شروع دوره‌ها از هفته سوم دی ماه. شرکت‌کننده‌گان در دوره‌ها می‌توانند به صورت رایگان در کلاس آموزش قصه‌خوانی به زبان انگلیسی و مهارت‌های کامپیوتری نیز شرکت کنند. شماره اطلاعت بیشتر دربارهزمستان در افسان‌سرا[…]