هزار و یک شب

خر ابله – داستانی از  هزار و یک شب

خر ابله خر ابله داستانی شیرین از عیاران هزار و یک شب ابلهی می رفت و افسار خری را گرفته و او را همی برد. دو مرد از عیاران او را بدیدند. یكی از ایشان گفت: «من این خر را از این مرد بگیرم» آن یكی گفت: «چگونه می گیری؟» گفت: «با من بیا تا گرفتن اطلاعت بیشتر دربارهخر ابله – داستانی از  هزار و یک شب[…]

سمک عیار

دوره سمک عیار

عیاران، قهرمانان شگفت انگیز و چالاک مردمی که از هزاره‌های دور قصه می‌گویند. عیاران، جوانمردانی بودند که در شهرها شبروی و شبگردی می‌کردند در گریز از بامی به بامی برای فرار از ماموران داروغه. کارشان تهدید ثروتمندان و حکّام بود و کمند انداختن و خنجر بازی و از برج و باروها بالا رفتن و از نقب‌ها گذشتن، اطلاعت بیشتر دربارهدوره سمک عیار[…]