عمو نوروز

دکتر علی_بلوکباشی، مردم‌شناس نامدار، از قصهٔ عمو نوروز و عجوزه‌خانم می‌گوید: در فرهنگ مردم اصفهان، سال کهنه را به عجوزه‌ای مانند می‌کنند که چشم‌انتظار آمدن عمو نوروز، یعنی نماد سال نو است. او از یک ماه مانده به نوروز، به دارکوب‌ها و چرخ‌ریسک‌ها فرمان می‌دهد از برگ نورس درختان و شکوفه‌ها برای عمو نوروز قبای اطلاعت بیشتر دربارهعمو نوروز[…]