قصه گویی میدانی

مجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار

منطق الطیر عطار نیشابوری، قصه احوال پرندگانی است که از دام‌ها و وسوسه‌های دنیایی خود را رها ساخته و به سوی پادشاه خود «سیمرغ» باز می‌گردند تا در آستان او پناه جویند. افسان سرا این سفر جادویی مرغان را در قالب داستان شور انگیز «شیخ صنعان» از منطق الطیر روایت می‌کند. شیخ صنعان، داستان ۷۰ اطلاعت بیشتر دربارهمجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار[…]

تذکره الاولیا

عطار و یادنامه پارسایان

  به بهانه ۲۵ فروردین روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری در عشق دو رکعت است که وضوء آن درست نیاید الّا به خون…. شیخ فرید الدین عطار نیشابوری از بزرگ‏ترین شاعران و عارفان ایران است او صاحب مثنوی‏ها و منظومه ‏های متعددی است و در ادبیات منظوم عرفانی می‏توان او را در تراز سنایی و اطلاعت بیشتر دربارهعطار و یادنامه پارسایان[…]