زن در مثل

«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان

«زن در مَثَل» ، امثال و حکم مربوط به زنان در زبان فارسی اثر بنفشه حجازی ارائه شده توسط انتشارات فرزان روز پس از سالها تحقیق در مسایل زنان این مملکت دریافته ام که اگرچه همة ضرب المثلها به زبان آورده نمی شوند ولی بن مایه ی افکارمان را رنگ می زنند و می سازند و هدایتگر اطلاعت بیشتر درباره«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان[…]

کتاب باورهای عامیانه مردم ایران

جلسه نقد کتاب «باورهای عامیانه مردم ایران» اثر دکتر حسن ذوالفقاری

موسسه فرهنگی و هنری افسان‌سرا قصد آن دارد که هر ماه با جلسات نقد کتاب به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور کمک بکند. بر همین اساس روز سه شنبه 28 دی‌ماه 1395 به معرفی و نقد کتابِ «باورهای عامیانه مردم ایران» نوشته حسن ذوالفقاری که توسط نشر چشمه منتشر شده است، بپردازد. حضور برای عموم آزاد اطلاعت بیشتر دربارهجلسه نقد کتاب «باورهای عامیانه مردم ایران» اثر دکتر حسن ذوالفقاری[…]