سیاوش خوانی

سیاوش خوانی

انجمن ادبی افسان سرا برگزار می‌کند. جلسه نخست سیاوش خوانی، روز شنبه 18 دی‌ماه 1395 ساعت 18 برگزار می‌گردد. آدرس: خیابان سپه، کوچه کاخ، جنب فروشگاه بهرامی، ساختمان افسان سرا برای اطلاعات بیشتر به سایت و کانال افسان سرا مراجعه کنید: https://telegram.me/afsansara http://www.afsansara.ir

سیاوش

همراه با داستان سیاوش در شاهنامه

این دوره در دو زمان متفاوت با یک شیوه یکسان برای دو گروه برگزار می شود. گروه اول شنبه ها ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ آغاز دوره: شنبه ۱۱ دی ماه پایان دوره: شنبه ۱۴ اسفند گروه دوم سه شنبه ها ساعت ۱۵-۱۶:۳۰ آغاز دوره: سه شنبه ۱۴ دی پایان دوره: سه شنبه ۱۰ اسفند همراه با پخش اطلاعت بیشتر دربارههمراه با داستان سیاوش در شاهنامه[…]