جشن سده

جشن سده با قصه‌گوهای افسان‌سرا

جشن سده مانند مهرگان و نوروز از جشنهای مهم و کهن مردمان ایرانی و پارسی‌زبان به‌شمار می‌آید که اسطوره پیدایش آن در «شاهنامه» حکیم فردوسی به هوشنگ، شاهی از سلاله پیشدادیان، نسبت داده شده‌است. عنصری شاعر نامدار ایران در یکی از جشن‌های سده در برابر امیر محمود غزنوی قصیده‌ای دربارهٔ سده خواند که آغاز آن این است: سده جشن ملوک نامداراست —– زافریدون و از جم اطلاعت بیشتر دربارهجشن سده با قصه‌گوهای افسان‌سرا[…]

آتش

شاد باش جشن سده

از آن به دیر مغانم عزیز می دارند   ……….   که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست جشن سده، از کهن‌ترین و باشکوه‌ترین جشن‌های ایرانی است. ایرانیان آتش را در کنار سه عنصر دیگر، آب، باد و خاک، گرامی می‌داشتند. و به ویژه برای دو عنصر آب و آتش، جشن‌های فراوان در گاهشمار خود جایگذاری اطلاعت بیشتر دربارهشاد باش جشن سده[…]

ویژه برنامه جشن سده

به نام دادار جهان                   به یاد ایران باستان جشن سده ز هوشنگ ماند این سده یادگار دهم بهمن ماه ویژه برنامه جشن سده در افسان سرا اطلاعات تکمیلی به زودی در سایت و کانال افسان سرا https://telegram.me/afsansara www.afsansara.ir