شهری که دوستش دارم

امسال در هفته بزرگداشت اصفهان، افسان سرا همراه با موسسه مطالعه فرهنگ عامه و موزه عصارخانه شاهی اصفهان، شب های افسون افسانه های اصفهان را بعنوان یکی از برنامه های «اصفهان، شهری که دوستش دارم» برگزار کرد و مروری بر قصه ها و افسانه های اصفهان و همچنین لحجه های اصفهانی داشت. که با استقبال اطلاعت بیشتر دربارهشهری که دوستش دارم[…]