برنامه‌های تابستان افسان سرا

برنامه‌های تابستانی اَفسان‌سَرا از شنبه ۱۶ تیرماه آغاز می‌گردد و برنامه هفتگی آن به شرح زیر می‌باشد.  روز هفته نام دوره محل تشکیل هزینه دوره تعداد جلسات ساعات شنبه آموزش شیوه‌های نویسندگی و قصه‌گویی بر مبنای کتاب هزار و یک شب موزه عصارخانه، میدان نقش جهان 70 هزار تومان پنج جلسه 16:00 الی 17:30 جهان افسانه اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه‌های تابستان افسان سرا[…]

معرفی و ثبت نام برنامه‌های بهار

افتتاحیه، معرفی و ثبت‌نام برنامه‌های افسان‌سَرا (مرکز مطالعات افسانه‌های ایرانی) با حضور در نشست‌های معارفه از تخفیف ویژه کلاس ها برخوردار شوید. برنامه های بهار: هزار و یک شب سمک عیار شاهنامه قصه‌های ایرانی آموزش مهارت‌های قصه گویی هفت پیکر نظامی شهر فرنگ زمان برگزاری نشست نخست برنامه ها: یکشنبه: ساعت ۱۸- ۱۹ شهر فرنگ دوشنبه: اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی و ثبت نام برنامه‌های بهار[…]