پرداخت

برگزاری هر دوره یا رخداد برای موسسه هزینه‌های در بردارد که علیرغم میل باطنیمان مجبور هستیم از شرکت کنندگان دریافت کنیم تا بتوانیم مجموعه را در راستای رسیدن به اهدافش حرکت بدهیم. برای پرداخت هزینه‌های هر دوره می‌بایست مبلغ دوره را به شماره کارت

6104-3379-9945-0578

به نام خانم دکتر زهرا معینی‌فرد واریز بنمایید و سپاس از طریق شماره تلفن موسسه و یا کاربر تلگرامی (@afsanadmin) موسسه آن را اطلاع‌رسانی بفرمایید.