زن در مثل

«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان

«زن در مَثَل» ، امثال و حکم مربوط به زنان در زبان فارسی اثر بنفشه حجازی ارائه شده توسط انتشارات فرزان روز پس از سالها تحقیق در مسایل زنان این مملکت دریافته ام که اگرچه همة ضرب المثلها به زبان آورده نمی شوند ولی بن مایه ی افکارمان را رنگ می زنند و می سازند و هدایتگر اطلاعت بیشتر درباره«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان[…]

ترانه‌های عامیانه نیشابور

تازه‌های نشر فرهنگ و ادبیات عامه

ترانه های عامیانه نیشابور ( دوبیتی‌ها و لالایی‌ها) تالیف: دکتر محمد صادقی ویراستار: دکتر هادی یاوری ناشر: مرندیز تعداد صفحات: 90ص قیمت: 9500 تومان در آخرین روزهای سال 1395 به کوشش «محمد صادقی»، کتاب «ترانه های عامیانه ی نیشابور، دوبیتی ها و لالایی ها» منتشر شد. به نقل از دیباچه ی کتاب، دوبیتی ها و اطلاعت بیشتر دربارهتازه‌های نشر فرهنگ و ادبیات عامه[…]