دسته‌ها
اخبار دوره های آموزشی

بهمن 1401 با افسان سرا

برنامه‌های بهمن ماه افسان‌سرا به شرح زیر می‌باشد:

 • شنبه‌ها
  • مثنوی ساعت 15-16
  • تاریخ بیهقی ساعت 16-18
 • یکشنبه‌ها
 • دوشنبه‌ها
  • هزار‌ و‌ یکشب ساعت 15
  • قصه‌درمانی ساعت 16:30-19
 • سه‌شنبه‌ها
  • آموزش قصه‌گویی ساعت 15
  • شاهنامه‌خوانی ساعت 16 (بخش تاریخی)
 • چهارشنبه‌ها
  • دورهمی قصه‌خوان نشست‌های هفتگی ساعت 16-19
 • پنجشنبه‌ها
  • سمینار‌های قصه‌درمانی ساعت 10-13