افسان نما - برنامه دوم

برنامه ویدئوی افسان نما – قسمت دوم

موسسه افسان سرا، دومین قسمت برنامه ویدئوی افسان نما را منتشر کرد. در این برنامه که به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی تهیه شده است، به داستانهای پهلوانی پرداخته‌ایم. پهلوان در گود – داستان کشتی پوریای ولی با پهلوان غریبه پهلوان پنیه در میدان نبرد – داستان طنزی در مورد پهلوانان دروغین داش آکل – داستانی اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه ویدئوی افسان نما – قسمت دوم[…]

افسان سرا

معرفی برنامه های تابستان 98

تابستان 98 موسسه افسان سرا برنامه های فراوانی برای شما در نظر گرفته است. مجموع کاملی از آموزش قصه گویی، آشنایی با متون ادبی و سینما و همچنین آموزش نویسندگی در اصفهان برگزار میکند که بی‌نظیر است.: کودکان آموزش نقاشی قصه قصه گویی قصه های شاهنامه نوجوانان قصه گویی نمایشی نویسندگی خلاق مهارتهای قصه گویی اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی برنامه های تابستان 98[…]

جشنواره نوجوانی نوجویی

حضور در جشنواره نوجوانی نوجویی

به دعوت شهرداری اصفهان، موسسه فرهنگی هنری افسان‌سرا در جشنواره نوجوانی نوجویی که از روز 30 خرداد ماه 1398 در محل باغ غدیر اصفهان برگزار می‌شد، شرکت کرد و همیاری دوستان و همراهان همیشگی افسان‌سرا موفق شدیم برنامه‌های متوعی برای نوجوانان عزیز اصفهانی برگزار کنیم و همچنین نسبت به معرفی برنامه‌های تابستان موسسه اقدام نماییم. اطلاعت بیشتر دربارهحضور در جشنواره نوجوانی نوجویی[…]