قصه گویی میدانی

قصه‌گوها در راه‌اند! – شماره 6

برنامه «قصه‌گوها در راه‌اند!» در جهت گسترش فرهنگ قصه‌گویی میدانی ایجاد شده است. در این برنامه قصه‌گوهای موسسه به میان مردم می‌روند و با قصه‌های خود فرهنگ قدیمی قصه‌گوها را زنده نگه‌‌داشته و آن را به نسل بعد منتقل می‌کنند.  این برنامه به طور منظم هر هفته شنبه‌ها در میدان نقش جهان برگزار میگردد و اطلاعت بیشتر دربارهقصه‌گوها در راه‌اند! – شماره 6[…]