ماهی سیاه کوچولو – به مناسبت زاد روز صمد بهرنگی

بالاخره پیدایش کردم! ماهی سیاه کوچولو را می‌گویم. بیست و چند سال پیش معلم خوش قلب آذربایجانی دبستانم در مدرسه کوچکی که بوی کاهگل می‌داد و حیاطش مشرف قبرستان بود، در همان جا که نه آنقدر اهمیت داشتیم که نجاتمان دهند و نه دلشان می‌آمد رهایمان کنند، کتاب ماهی سیاه کوچولو را به دستم داد. با شوق اطلاعت بیشتر دربارهماهی سیاه کوچولو – به مناسبت زاد روز صمد بهرنگی[…]

قصه گویی میدانی

مجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار

منطق الطیر عطار نیشابوری، قصه احوال پرندگانی است که از دام‌ها و وسوسه‌های دنیایی خود را رها ساخته و به سوی پادشاه خود «سیمرغ» باز می‌گردند تا در آستان او پناه جویند. افسان سرا این سفر جادویی مرغان را در قالب داستان شور انگیز «شیخ صنعان» از منطق الطیر روایت می‌کند. شیخ صنعان، داستان ۷۰ اطلاعت بیشتر دربارهمجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار[…]