هزار و یک شب

خر ابله – داستانی از  هزار و یک شب

خر ابله خر ابله داستانی شیرین از عیاران هزار و یک شب ابلهی می رفت و افسار خری را گرفته و او را همی برد. دو مرد از عیاران او را بدیدند. یكی از ایشان گفت: «من این خر را از این مرد بگیرم» آن یكی گفت: «چگونه می گیری؟» گفت: «با من بیا تا گرفتن اطلاعت بیشتر دربارهخر ابله – داستانی از  هزار و یک شب[…]

لالائی

لالائی، نخستین جلوه زبان مادری

لالائی، نخستین جلوه زبان مادری به بهانه بیست ویکم فوریه روز جهانی زبان مادری از اولین روزهای زندگی به شنیدن آن خو می گیریم ساده ترین ناله های غم انگیز، بیان گر اندیشه های فرو خورده ی زن … لالائی الا لالا گل رازونه من بکن کفش و بفرما خونه من بکن کفش و بفرما روی اطلاعت بیشتر دربارهلالائی، نخستین جلوه زبان مادری[…]

اسکندرنامه

اسکندرنامه

اسکندرنامه از قصه‌های عامیانه فارسی است که مبداً اولیه پیدایش آن معلوم نیست؛ اما قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به سال 1106 هجری قمری است و علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، آن را با حفظ چارچوب و سبک لحن کلام خلاصه و ویرایش کرده است.   تنظیم کتاب هم فراتر از دوره صفویه نمی‌رود زیرا بارها به استفاده اطلاعت بیشتر دربارهاسکندرنامه[…]

هزار و یک شب

تحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا

بخشی از داستان عزیز و عزیزه «عزیز» حدیث دلدادگی خود را از آن جا باز می‌گوید كه قرار است در ظهر آدینه ای وی را به «عزیزه» نامی ـ كه دختر عموی اوست ـ كابین كنند . پدر اسباب عقد همه فراهم آورده و به جز نوشتن عقد نامه چیزی نمانده. قضا را داماد پس از اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا[…]

قصه گویی

قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی – قصه جان‌تیغ و چل‌گیس

یكی بود، یكی نبود. پادشاهی بود كه بچه‌دار نمی‌شد. پادشاه كه از مال دنیا هیچی كم نداشت، فكر و ذكرش شده بود اولاد كه وقتی سرش را گذاشت زمین و مرد، پسره صاحب تاج و تخت بشود. یك روز درویشی به قصر پادشاه آمد و سیبی به زن پادشاه داد و گفت:‌ «موقع خواب نصف اطلاعت بیشتر دربارهقصه‌ها و افسانه‌های ایرانی – قصه جان‌تیغ و چل‌گیس[…]

قصه گویی

قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی – سلطان مار

بخشی از داستان «سلطان مار» وقتى مهرين‌نگار داخل قصر رفت ديد مار بسيار بزرگى در گوشه‌اى از قصر نشسته است. مهرين‌نگار خيلى ترسيد، اما ناگهان مار به حرکت درآمد و يواش يواش پوست مارى خود را از تن بيرون آورد. مهرين‌نگار ديد يک جوان بسيار بسيار زيبا در جلد مارى بوده است. در واقع آن اطلاعت بیشتر دربارهقصه‌ها و افسانه‌های ایرانی – سلطان مار[…]

عید نوروز

زمان مصاحبه جشنواره نوروزی افسانه‌های ایرانی

قابل توجه دوستانی که برای فراخوان «جشنواره نوروزی افسانه‌های ایرانی» اعلام آمادگی کردند، بدینوسیله اعلام می‌گردد زمان مصاحبه و گفتگو روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه است. لازم به ذکر است که زمان تعیین شده برای هر شخص ۳۰ دقیقه است و مصاحبه طبق زمانبندی اعلام شده انجام خواهد شد. همچنین خواهشمند است اطلاعت بیشتر دربارهزمان مصاحبه جشنواره نوروزی افسانه‌های ایرانی[…]