کارگاه معرفی سابقه قصه‌گویی در ایران و آموزش مهارت‌های قصه‌گویی با همکاری دانشگاه اصفهان

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با همکاری مرکز مطالعات افسانه‌های ایرانی (افسان‌سرا) برگزار می‌کند: «کارگاه معرفی سابقه قصه‌گویی

بیشتر بخوانید