جدول برنامه های پاییز انجمن ادبی افسان‌سرا

برنامه های انجمن ادبی افسان سرا: یکشنبه ها: 15- 16:30 : هزار و یک شب دوره دوم (گفتار اندر حکابت دلگشای پرندگان و حیوانات) 16:30- 18: قصه های ایرانی دوره دوم (جهان وارونه) دوشنبه ها: 15- 16:30 : غزلیات شمس (سماع، شیر و آهو، غزال داستان‌های رویا، پیامبران در غزل، شطح در غزل) 16:30- 18: شاهنامه فردوسی اطلاعت بیشتر دربارهجدول برنامه های پاییز انجمن ادبی افسان‌سرا[…]