شهر فرنگ

شهر فرنگ دریچه ای به گذشته، فرهنگ و آداب مردم :

– فیلم ها و موسیقی های خاطره انگیز
– طعم های دوست داشتنی
– باغ های زیبا
– پوشش ها و لباس های اصیل
– سورها و سوگ ها
– جشن ها و آیین ها
– نمایش های به یاد ماندنی
هر هفته با یکی از این موضوعات ، همراه با پخش فیلم ، مستند ، موسیقی و با معرفی پیشه ها، پوشاک و غذاهای متنوع ….