ثبت نام دوره‌های آموزشی تابستان 1399

موسسه افسان سرا در نظر دارد برای تابستان 1399 در دوره های زیر کلاس برگزار کند. علاقهمندان می‌توانند جهت ثبت نام با موسسه تماس بگیرند.

  • قصه گویی
  • داستان نویسی
  • قصه درمانی (مخصوص متخصصان)
  • فردوسی خوانی
  • داستان عیاران