دوره سمک عیار

«سمک عیار» یکی از داستان‌های عامیانه ایرانی است در شرح دلاوری‌ها، جوانمردی‌ها، زیرکی‌ها و تدابیر عیاری به نام «سمک» که قهرمان داستان است . در این کتاب مطالب مفیدی راجع به اداب و رسوم و فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام  ارائه می‌شود. از سرگرمی‌ها‌ی مفید و آموزنده گذشتگان. نقالی و سخنوری در میان جمع بوده که در آن نقالان با بیانی جذاب به روایت داستان‌ها و افسانه‌ها می‌پرداختند، داستان سمک عیار نوشته «فرامرز ابن خداداد کاتب ارجانی»، یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های بازمانده این گونه داستان‌پردازی در ادبیات فارسی است. سمک عیار داستانی کاملا ایرانی است که قهرمانان‌ آن از میان مردم عامه و فرودستان برخاسته‌اند در حالی که در ادبیات گذشته ما، سخنی از این طبقات، در میان نیست جذابیت دیگر این کتاب گنجینه‌ای از عبارات، لغات و اصطلاحات است.

در این کتاب هم چنین اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن ششم و هفتم ترسیم شده است. از وضع عیاران یا جوانمردان در جامعه آن روزگار و اوصاف اخلاقی و اجتماعی این طبقه وضع کوچه و بازار و اصناف و وضع شهر، جامه و زینت زنان، لباس طبقات مختلف، طرز آرایش جنگی و لباس ایشان و چگونگی خانه‌ها و آداب و رسوم ، نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها و … از زبان راوی قصه‌ها «صدقه ابولقاسم شیرازی» می‌خوانیم.

عیاران، قهرمانان شگفت‌انگیز و چالاک مردمی که از هزاره‌های دور قصه می‌گویند. عیاران، جوانمردانی بودند که در شهرها شبروی و شبگردی می‌کردند در گریز از بامی به بامی برای فرار از ماموران داروغه. کارشان تهدید ثروتمندان و حکّام بود و کمند انداختن و خنجر بازی و از برج و باروها بالا رفتن و از نقب‌ها گذشتن، تحمل این خطرات برای انجام کار مردم بینوا بود.

عیاران بسیار چست و چالاک بودند، فواصل بین شهرها و کوه ها را از راه‌های ناشناس با شتاب و بدون بیم طی می‌کردند. شعار عیاران این عبارت دلنشین «سمک» قهرمان بلندآوازه‌ی داستان سمک عیار بود:
«من مردی ناداشت(فقیر) عیارپیشه‌ام اگر نانی یابم بخورم و اگر نه می‌گردم و خدمت عیاران و جوانمردان می‌کنم. و کاری اگر می‌‌کنم آن برای نام می‌کنم نه از برای نان و این کار که می‌کنم از برای آن می‌کنم که مرا نام باشد.» سمک عیار

در افسان‌سرا برای اولین بار مرام‌نامه عیاران از اوراق داستان کهن و دلنشین سمک عیار ارائه می‌شود.

در این دوره هر هفته به شکل پیوسته داستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و پس از بررسی حوادث شگفت انگیز و زیبای داستان به نکاتی همچون اهمیت داستان سمک عیار، سمک کیست؟ ، زنان در داستان سمک عیار و فرهنگ ایرانی، ریشه‌ها و آداب نقالی، آیین‌های ایرانی در داستان سمک و … پرداخته می شود .
این دوره شامل هشت جلسه دو ساعتی است.

برای رزرو جا و پیش ثبت نام برای دوره‌های آتی میتوانید با ما تماس بگیرید.