درباره‌

موسسه افسان سرا، در جهت رشد و تعالی فرهنگ و زبان فارسی و آشنایی افراد با متون و قصه های پربار فارسی تشکیل شده است و به طور خاص در این زمینه‌ها کارهای پژوهشی و آموزشی انجام می‌دهد.